Quốc Khánh 26- 10 -1957 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDiễn hành ngày Quốc Khánh 26-10-1957 dưới sự chủ tọa của TT Ngô Đình Diệm,Quan khách có Lt. Gen. Williams, Chief of MAAG for Vietnam cùng lưởng viện …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

29 Comments

 1. tieuquy linthinh November 28, 2018 Reply
 2. toai pham November 28, 2018 Reply
 3. Cuong Bien November 28, 2018 Reply
 4. Ty Ngoc November 28, 2018 Reply
 5. dung truong November 28, 2018 Reply
 6. dung truong November 28, 2018 Reply
 7. Van Nguyen November 28, 2018 Reply
 8. Sinh Cung Nguyen November 28, 2018 Reply
 9. thang nguyen van November 28, 2018 Reply
 10. thang nguyen van November 28, 2018 Reply
 11. Ky hiên Channel November 28, 2018 Reply
 12. Ky hiên Channel November 28, 2018 Reply
 13. Antonio Nguyen November 28, 2018 Reply
 14. Kha Phan November 28, 2018 Reply
 15. YEU YEU SAI GON November 28, 2018 Reply
 16. YEU YEU SAI GON November 28, 2018 Reply
 17. Hung Phan November 28, 2018 Reply
 18. Lady P November 28, 2018 Reply
 19. Kimberly Van November 28, 2018 Reply
 20. Sieu Nhangao November 28, 2018 Reply
 21. Lady P November 28, 2018 Reply
 22. Tuan Nguyen November 28, 2018 Reply
 23. Phong Le November 28, 2018 Reply
 24. nguyen truong sinh November 28, 2018 Reply
 25. Hoang Truong November 28, 2018 Reply
 26. Quang Nguyen November 28, 2018 Reply

Leave a Reply