Duy Khánh – Chiều Trên Phố Bolsa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChiều Trên Phố Bolsa – Duy Khánh, Hương Lan, Thanh Huyền, Mộng Huyền Cali Music Productions 1994.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Minh Nguyen Van November 28, 2018 Reply

Leave a Reply