Thương Về Trà Vinh – Khánh Duy – THPT Duyên Hải – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTiết mục chào mừng họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 – 2018 Trường THPT Duyên Hải Trà Vinh Thương Về Trà Vinh Trình bày: Khánh Duy.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Quyên Trần lê mỹ November 27, 2018 Reply

Leave a Reply