LENGUYENDALAT DA TA Anh việt Thu – Quang Lê PPS 27 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXin mời xem lại một PPS kỷ-niệm mùa Thanksgiving cách đây 11 năm ! Nghe lại vẫn thấy bùi ngùi nhớ tiếc những ngày qua , và không quên cám ơn những …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply