Chồng Xa – Phi Nhung – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChồng Xa – Phi Nhung Chong Xa – Phi Nhung Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa Dậy ra coi, giàn mướp ra hoa Má ơi, lấy khăn cho bậu thắm cơn buồn Người ta đi, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Nga Đỗ Thị Hoàng November 27, 2018 Reply
  2. le le November 27, 2018 Reply
  3. Lieu Nguyen November 27, 2018 Reply
  4. 吳氏梅花 November 27, 2018 Reply
  5. An Yien November 27, 2018 Reply
  6. Thao Ha November 27, 2018 Reply
  7. Ngọc Bích November 27, 2018 Reply

Leave a Reply