Chế Linh – Chuyến xe ba người – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế Linh (tứ trụ nhạc vàng) – Những tình khúc vượt thời gian: http://goo.gl/X3rno5 Chế Linh Thu Âm Trước 1975 playlist: http://goo.gl/GRQnAJ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Meo Meo November 27, 2018 Reply
 2. Todd Jones November 27, 2018 Reply
 3. thong le November 27, 2018 Reply
 4. Huy Nguyen November 27, 2018 Reply
 5. Bu Bu November 27, 2018 Reply
 6. Minhtriet Nguyen November 27, 2018 Reply
 7. Minhtriet Nguyen November 27, 2018 Reply
 8. Nsg Loc November 27, 2018 Reply
 9. Trăng buồn November 27, 2018 Reply
 10. LK884 885 November 27, 2018 Reply
 11. an nguyen November 27, 2018 Reply
 12. Xén Lâm November 27, 2018 Reply
 13. mai nguyen November 27, 2018 Reply
 14. mai nguyen November 27, 2018 Reply
 15. mai nguyen November 27, 2018 Reply
 16. LƯU HUYỀN ĐỨC November 27, 2018 Reply
 17. Linh Nguyễn November 27, 2018 Reply
 18. Quốc Tiến Đặng November 27, 2018 Reply
 19. Cuong Vu November 27, 2018 Reply
 20. Cung Dao Van November 27, 2018 Reply

Leave a Reply