Khúc Nhạc Buồn Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrường Vũ với những khúc nhạc buồn trong thời chinh chiến, than thở cho số kiếp nghèo, hẩm hiu tình đời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply