Chiều Tây Đô – Hoàng Thục Linh | Sáng tác : Lam Phương – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài Chiều Tây Đô được Nhạc sĩ Lam Phương viết vào năm 1984 khi ông đang ở Paris, Pháp. Đồng cảm với những người Việt tị nạn & người Việt còn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Đạt Hoàng November 26, 2018 Reply

Leave a Reply