Mưa Rừng – Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnS2..Little Williy Vũ Đình..S2 Mưa rừng ơi! Mưa rừng hạt mưa nhớ ai mưa triền miên Phải chăng mưa buồn vì tình đời, Mưa sầu vì lòng người Duyên kiếp…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply