Ca sĩ QUANG LÊ – QUÁCH TUẤN DU- Giọt lệ đài trang, 14/11/18 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHát tại phòng trà WE trong chương trình thiện nguyện gây quỹ cho bệnh nhi ung thư, 14/11/18.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply