10. Vết Thương Cuối Cùng (Tác giả: Diên An) – Tuấn Vũ [NDBD44] – Nhạc Vàng Tuyển Chọn+ 7ackson + ALBUM: TUẤN VŨ NHẠC YÊU CẦU 1 Label: Người Đẹp Bình Dương 44 Release: 1990 Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, Chẳng nợ gì …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply