Trường Vũ hát bài “Hoa Xứ Nhà Nàng”. Người soạn: Vương Khánh Hưng – Nhạc Vàng Tuyển Chọn11/09/2018 Quincy. Trời sắp tối rồi… Tôi soạn cho mình một bài hát quen thuộc. Tôi nghe Trường Vũ hát bài “Hoa Xứ Nhà Nàng”. VKH.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply