Tuý Ca – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLink Nhạc: https://youtu.be/qYxFXfvQN-g Chế Linh – Tuý Ca – Nhạc Vàng trước 75 Lời bài hát và hợp Âm Guitar: Thà rót cho [Em] ta trăm [G] nghìn chung rượu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. quan Le November 23, 2018 Reply
 2. Sinh Nguyen November 23, 2018 Reply
 3. Chien Phung November 23, 2018 Reply
 4. Dung Quach November 23, 2018 Reply
 5. Quốc Túy Ngô November 23, 2018 Reply
 6. Truong Nguyen November 23, 2018 Reply
 7. Linh Linh November 23, 2018 Reply
 8. Thanh Nguyen Trung November 23, 2018 Reply
 9. Tuan Nguyen November 23, 2018 Reply
 10. Nguyen ngoclinh November 23, 2018 Reply
 11. Nam Le November 23, 2018 Reply
 12. Bố Trẻ Con November 23, 2018 Reply
 13. NhanPhuc Pham November 23, 2018 Reply
 14. Huyen Vu November 23, 2018 Reply
 15. Hoàng PM November 23, 2018 Reply
 16. Sơn Nguyễn November 23, 2018 Reply
 17. Ngọc Thành Nguyễn November 23, 2018 Reply
 18. Thi Thao Philippi November 23, 2018 Reply
 19. Hung Tran November 23, 2018 Reply

Leave a Reply