Tình em biển rộng sông dài version 1 Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThanh Lan Cd 058 Tiễn người đi năm 1991.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Ngọc Hằng Nguyễn November 23, 2018 Reply
  2. Buồn vào đêm November 23, 2018 Reply
  3. Thi Tam Le November 23, 2018 Reply

Leave a Reply