(Video) Tiếng Hát Duy Khánh – Tiếng Hát Của Một Thời Chinh Chiến – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSONG LIST 01. KẺ Ở MIỀN XA – TRÚC PHƯƠNG 02. GÓT PHIIÊU DU – THANH SƠN 03. ĐÊM BƠ VƠ – DUY KHÁNH 04. CẢM ƠN – DUY KHÁNH 05. NHỮNG …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply