Mùa xuân lá khô – Tuấn Vũ, Mỹ Huyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMùa xuân lá khô Sáng tác: Trần Thiện Thanh Trình bày: Tuấn Vũ, Mỹ Huyền.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. I Like November 21, 2018 Reply

Leave a Reply