Ca sĩ Chế Linh qua đời, người quản lý chính thức lên tiếng sự thật – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMới đây những người yêu nhạc bàng hoàng trước tin nam danh ca Chế Linh qua đời ở tuổi 75.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. xinh nhỏ nie November 21, 2018 Reply
 2. Thắng Trần November 21, 2018 Reply
 3. Xén Lâm November 21, 2018 Reply
 4. Khoa Ly November 21, 2018 Reply
 5. daniel lequang November 21, 2018 Reply
 6. Minh Nguyen November 21, 2018 Reply
 7. Van Ma Vo November 21, 2018 Reply
 8. Tracey Woong November 21, 2018 Reply
 9. Peter Vu November 21, 2018 Reply
 10. Nguyễn Hiệp November 21, 2018 Reply
 11. Tran Ngoc November 21, 2018 Reply
 12. Thi Bich November 21, 2018 Reply
 13. zangxinan November 21, 2018 Reply
 14. VAN DUONG November 21, 2018 Reply
 15. thông tin mạng November 21, 2018 Reply
 16. Phuc Pham November 21, 2018 Reply
 17. Van Ma Vo November 21, 2018 Reply
 18. Hung Ho November 21, 2018 Reply
 19. ĐÌNH DIỆM NGÔ November 21, 2018 Reply
 20. Van Ma Vo November 21, 2018 Reply
 21. Van Ma Vo November 21, 2018 Reply
 22. Tracey Woong November 21, 2018 Reply
 23. Hao nam htkt November 21, 2018 Reply
 24. Điều Nguyễn November 21, 2018 Reply

Leave a Reply