SẦU TÍM THIỆP HỒNG -TUẤN VŨ THIÊN TRANG – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



SẦU TÍM THIỆP HỒNG -TUẤN VŨ THIÊN TRANG. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Lan Bùi November 20, 2018 Reply
  2. Hạt Chanh Lộn November 20, 2018 Reply

Leave a Reply