Mất Hy Vọng | Phan Mạnh Quỳnh (Audio Official) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMất Hy Vọng | Phan Mạnh Quỳnh (Audio Official) đêm nay chơi vơi trong bóng tối nghĩ đến ai đang vô tình đôi ba chai bia bên khói thuốc muốn thoát cơn đau vô …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Hanh Duong November 20, 2018 Reply
 2. heo ti November 20, 2018 Reply
 3. Nguyễn Kem November 20, 2018 Reply
 4. Hoa Kim November 20, 2018 Reply
 5. anhmanh2k2s50@gmail.com November 20, 2018 Reply
 6. Huynh Ngoc November 20, 2018 Reply
 7. dao phung November 20, 2018 Reply
 8. Tuấn Trần November 20, 2018 Reply
 9. NNH X4 November 20, 2018 Reply
 10. Hnhu Hnhu November 20, 2018 Reply
 11. ace GAME Mobile November 20, 2018 Reply
 12. Hoàng Trần November 20, 2018 Reply
 13. Hải Nguyễn Đức November 20, 2018 Reply
 14. Duy khánh Phan November 20, 2018 Reply
 15. Thành Nhân Trần November 20, 2018 Reply
 16. nam nguyen November 20, 2018 Reply
 17. phương Ý Barbie November 20, 2018 Reply
 18. Noname31943 November 20, 2018 Reply
 19. Tien Quang November 20, 2018 Reply
 20. namtran nguyenthi November 20, 2018 Reply
 21. Anh Nguyen November 20, 2018 Reply
 22. Xuân Lê November 20, 2018 Reply
 23. Trang Huynh thu November 20, 2018 Reply
 24. Minh Đức November 20, 2018 Reply
 25. Hieu Nguyen November 20, 2018 Reply

Leave a Reply