ĐAN NGUYÊN VÀ DNFC IN TORONTO MAY 16 2015 – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.facebook.com/groups/dnfc2012/ Nơi các bạn chia sẻ giọng hát và tâm trạng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. nhan nguyen November 20, 2018 Reply
 2. Lan Nguyen November 20, 2018 Reply
 3. Hanh pham Pham November 20, 2018 Reply
 4. Tâm Tu* 18 November 20, 2018 Reply
 5. Hoai Huong Hoang November 20, 2018 Reply
 6. Thu Ha Pham November 20, 2018 Reply
 7. Thu Ha Pham November 20, 2018 Reply
 8. Thu Ha Pham November 20, 2018 Reply
 9. Linh Thach November 20, 2018 Reply
 10. Thi Ron Pham November 20, 2018 Reply
 11. xuân mai võ November 20, 2018 Reply
 12. Xuan Mai November 20, 2018 Reply
 13. Men nguyenthicam November 20, 2018 Reply
 14. Hạnh nguyễn November 20, 2018 Reply
 15. sys sjy November 20, 2018 Reply

Leave a Reply