Y Phụng – Yêu một mình (Trịnh Lâm Ngân) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXuân Quý Tỵ ở Chùa Bảo Quang, San Antonio, Texas.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply