LK Cảm Ơn, Mùa Xuân Của Mẹ – Chế Linh, Hương Lan – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKHÔNG vì mục đích LỢI NHUẬN! Kênh chia sẽ những tác phẩm thật hay của chú Chế Linh. Mọi bài đăng đều do sở thích cá nhân và mong mỏi được chia…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. sáng lê November 19, 2018 Reply
  2. Luong Le November 19, 2018 Reply
  3. hien nguyen November 19, 2018 Reply
  4. Minh hoang nhat November 19, 2018 Reply

Leave a Reply