[FANCAM] LIVE CONCERT 2018 – LẠI GẦN HÔN EM – LỆ QUYÊN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLive Concert 2018 – Lại gần hôn em – Lệ Quyên Live Concert 2018 – Lại gần hôn em – Lệ Quyên Live Concert 2018 – Lại gần hôn em – Lệ Quyên.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Khánh chi Nguyen November 19, 2018 Reply
  2. banglangtim November 19, 2018 Reply
  3. an an November 19, 2018 Reply
  4. Ly Nguyen Nhu November 19, 2018 Reply
  5. LỆ QUYÊN FAN November 19, 2018 Reply

Leave a Reply