THOÁNG GIẤC MƠ QUA – TUẤN VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTHOÁNG GIẤC MƠ QUA – TUẤN VŨ. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận. Nguyên quán tại …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Thanh Duyen Doan November 18, 2018 Reply
  2. Canh Nguyen November 18, 2018 Reply
  3. Thái Nguyễn November 18, 2018 Reply

Leave a Reply