Sầu Tím Thiệp Hồng – Quang Lê – Lệ Quyên tại phòng trà Không Tên tại Sài Gòn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSầu Tím Thiệp Hồng Quang Lê – Lệ Quyên Phòng trà Không Tên tại Sài Gòn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply