Quốc Khanh TA XA NHAU! Nghe đi rồi quên! – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTA XA NHAU-QUỐC KHANH Ta xa nhau, chưa một lời nói chia tay Ta xa nhau không hận tình không hờn trách Ta xa nhau cũng bởi vì quá thương yêu nhau …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. HẠO NHIÊN November 18, 2018 Reply
  2. mai do November 18, 2018 Reply

Leave a Reply