Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta ♫ ♫ ♫ Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác: HOÀNG THI THƠ ♫ Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá Và hỏi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. What? November 18, 2018 Reply
  2. Le Tuyet November 18, 2018 Reply
  3. Thiendi Mai November 18, 2018 Reply
  4. Thiendi Mai November 18, 2018 Reply
  5. Dai Le November 18, 2018 Reply
  6. Dai Le November 18, 2018 Reply

Leave a Reply