Giận Em – Mạnh Quỳnh (Liveshow Giao Linh Mùa Sao Sáng) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiận Em – Mạnh Quỳnh (Liveshow Giao Linh Mùa Sao Sáng) – Sáng tác : Lâm Thái Hiền – Trình bày : Mạnh Quỳnh – Lời bài hát : Đời tôi còn gì khi em ra đi Em …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. phong vu le tran November 18, 2018 Reply
 2. Le Be November 18, 2018 Reply
 3. Lam Mr November 18, 2018 Reply
 4. Oanh Đặng November 18, 2018 Reply
 5. Oanh Đặng November 18, 2018 Reply
 6. Hong Nguyen November 18, 2018 Reply
 7. sang tran November 18, 2018 Reply
 8. Exu November 18, 2018 Reply
 9. Exu November 18, 2018 Reply
 10. Hung Phi November 18, 2018 Reply
 11. Thi Hien Nquyen November 18, 2018 Reply
 12. Quân Minh November 18, 2018 Reply
 13. ngoc anh November 18, 2018 Reply
 14. Nhiem Truong November 18, 2018 Reply
 15. Ngọc Hân November 18, 2018 Reply
 16. Cường Su November 18, 2018 Reply
 17. Hoang Nguyen thing bao November 18, 2018 Reply
 18. Calvin Trương November 18, 2018 Reply
 19. do quyen November 18, 2018 Reply
 20. Hieu Nguyen November 18, 2018 Reply
 21. Thuan Nguyen November 18, 2018 Reply
 22. Anh Nguyễn November 18, 2018 Reply
 23. Hau Mai November 18, 2018 Reply

Leave a Reply