Diva Lệ Quyên – Thiên Đường Tình Ái (Lam Phương) (HPBD Lệ Quyên) | Phòng Trà Không Tên [Official] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMusic Video by LE QUYEN performing “”. ©20 LE QUYEN Entertainment Records. All rights reserved. Composer: Editor: Le Quyen Executive Producer: Le …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Hà Thiên November 18, 2018 Reply
  2. hang minh November 18, 2018 Reply
  3. Huy Toản Nguyễn November 18, 2018 Reply
  4. Uyên Cao November 18, 2018 Reply
  5. Lady California November 18, 2018 Reply
  6. Boxer B November 18, 2018 Reply
  7. thu hien nguyen November 18, 2018 Reply

Leave a Reply