BỎ PHỐ LÊN RỪNG – TUẤN VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBỎ PHỐ LÊN RỪNG – TUẤN VŨ Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận. Nguyên quán tại xã …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Lien Nguyen November 18, 2018 Reply
  2. Lien Nguyen November 18, 2018 Reply
  3. Thanh Duyen Doan November 18, 2018 Reply
  4. pham thubong November 18, 2018 Reply
  5. Quang Nghĩa Phạm November 18, 2018 Reply
  6. Thái Nguyễn November 18, 2018 Reply
  7. Vu Le November 18, 2018 Reply
  8. Thái Nguyễn November 18, 2018 Reply

Leave a Reply