“Tan Vỡ & Một Đời Tan Vỡ”–Sĩ Phú & Thế Sơn-thanh Trúc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKiều Oanh thực hiện.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. CONG-MINH Pham November 17, 2018 Reply
  2. Sanh Ly November 17, 2018 Reply

Leave a Reply