TRƯỜNG SƠN 6 | QUÊ HƯƠNG VÀ TUỔI LOẠN | NHẠC VÀNG THÂU THANH TRƯỚC 75 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKính thưa quý vị, Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu băng nhạc Trường Sơn số 6 Băng nhạc được Duy Khánh và nhóm Trường Sơn thực hiện. Chủ đề số…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Hung Luc November 16, 2018 Reply
  2. Thao Koffman November 16, 2018 Reply
  3. Son Pham November 16, 2018 Reply
  4. Tran Nguyen November 16, 2018 Reply
  5. Huy Bui November 16, 2018 Reply
  6. cuongnguyen nguyen November 16, 2018 Reply
  7. Chau Tran November 16, 2018 Reply
  8. Quan Tran November 16, 2018 Reply

Leave a Reply