Được tin em lấy chồng Quang Lê Karaoke – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNào cùng hát cho nhau nghe, cùng nhau giải tỏa và hơn hết là cùng nhau bùng nổ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Huynhvu Vu November 14, 2018 Reply
  2. Huyen Van November 14, 2018 Reply
  3. Ngân Nguyễn thị November 14, 2018 Reply
  4. Ngân Nguyễn thị November 14, 2018 Reply

Leave a Reply