Chuyện Giàn Thiên Lý-Mạnh Đình – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttp://youtu.be/0silChrJuxU (Đêm Chôn Dầu Vượt Biển-NgọcHoa(Ns.Châu Đình An)hátcho ThuyềnNhân) http://youtu.be/GWcRWU_V5ps (Một Người Đi-Ngọc …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Thanh Dao Vu November 14, 2018 Reply
  2. Linh Xe Om November 14, 2018 Reply
  3. Truong Thanh Than November 14, 2018 Reply
  4. van long November 14, 2018 Reply
  5. Hon Be November 14, 2018 Reply
  6. TuyetVo.P1 November 14, 2018 Reply
  7. Dang Minh Tuan November 14, 2018 Reply

Leave a Reply