Thanh Tuyền – Đôi Ngả Chia Ly – Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnST: Khánh Băng Em ơi nép vào lòng anh, má kề bên nhau Ta nhắc chuyện ngày qua, cho mối duyên thêm mặn mà Em ơi nếu mà sau này giấc mộng không …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Huu Phuoc Hoang November 13, 2018 Reply
  2. Thien Le November 13, 2018 Reply
  3. Liệt Nguyễn November 13, 2018 Reply

Leave a Reply