Giọt Lệ Đài Trang – Quang Lê – Ngày xưa ai lá ngọc cành Vàng | Liveshow Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiọt Lệ Đài Trang – Quang Lê Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng Ngày xưa ai quyền quý cao sang Em chính em ngày xưa đó Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. 蚊紫 November 13, 2018 Reply
  2. Viên Bùi Tấn November 13, 2018 Reply
  3. Soái Fan Tv November 13, 2018 Reply
  4. HOA DƯƠNG TV November 13, 2018 Reply

Leave a Reply