Tuấn Hưng Lệ Quyên đi hát bar sau khi Liveshow 20 năm ca hát bị hủy bất ngờ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuấn Hưng hát quán bar hát với Lệ Quyên sau khi liveshow 20 năm bị huỷ bất ngờ. Rời khỏi buổi gặp gỡ, Tuấn Hưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, di chuyển…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. Thuan BUI November 12, 2018 Reply
 2. Thuan BUI November 12, 2018 Reply
 3. Linh Cute November 12, 2018 Reply
 4. Đoàn Thanh Bình November 12, 2018 Reply
 5. Trần Đình Nhân November 12, 2018 Reply
 6. nguyen nguyen November 12, 2018 Reply
 7. Thanh Ha November 12, 2018 Reply
 8. Hung Le November 12, 2018 Reply
 9. Liễu Nguyễn November 12, 2018 Reply
 10. Nguyen H0ang anh November 12, 2018 Reply
 11. Andy Vo November 12, 2018 Reply
 12. Minh Nguyen November 12, 2018 Reply
 13. Khoa Hồng November 12, 2018 Reply
 14. Linh Vũ November 12, 2018 Reply
 15. Nhật Linh Trương November 12, 2018 Reply
 16. Dai Vu November 12, 2018 Reply
 17. ca sĩ thánh hét November 12, 2018 Reply
 18. Ly Nguyen Nhu November 12, 2018 Reply
 19. Trà Trần November 12, 2018 Reply
 20. Huy Phamduc November 12, 2018 Reply
 21. Toan Do November 12, 2018 Reply
 22. SUPER NINJAGO November 12, 2018 Reply
 23. XêKô Channel November 12, 2018 Reply

Leave a Reply