Thanh Tuyền – Tình Thư Của Lính – Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnST: Trần Thiện Thanh Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác aó treilli Từ khi anh xa nhà, một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây Ngại chăng đêm di hành…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. vien tran huu November 11, 2018 Reply
  2. Kênh Chế Tạo November 11, 2018 Reply
  3. dang khoa nguyen November 11, 2018 Reply
  4. Vương Công November 11, 2018 Reply
  5. Ngọcquý Huỳnh November 11, 2018 Reply

Leave a Reply