Y Phụng – Thiên đàng ái ân (Lam Phương) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXuân Quý Tỵ ở Chùa Bảo Quang, San Antonio, Texas.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply