Thanh Tuyền – Dấu chân kỷ niệm (phòng trà WE đêm: 04/11/2016 ) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn67 năm cuộc đời tiếng hát mãi xanh…!!!

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

19 Comments

 1. Toàn Nguyễn November 9, 2018 Reply
 2. Qúy Mã November 9, 2018 Reply
 3. Lim Nguyen November 9, 2018 Reply
 4. Bryan Huynh November 9, 2018 Reply
 5. chinh TRINH XUAN November 9, 2018 Reply
 6. Thanh Hiền Mai November 9, 2018 Reply
 7. Dinh Tuyen Nguyen November 9, 2018 Reply
 8. Ngoc Nguyen November 9, 2018 Reply
 9. minh dang November 9, 2018 Reply
 10. La Hanh November 9, 2018 Reply
 11. LyLy trần November 9, 2018 Reply
 12. Thu Buithi November 9, 2018 Reply
 13. An Khuong Nguyen November 9, 2018 Reply
 14. Thao Lam November 9, 2018 Reply
 15. Khang Trần November 9, 2018 Reply
 16. truong nguyen November 9, 2018 Reply
 17. phuong anh nguyen hong November 9, 2018 Reply
 18. Adele Laurie November 9, 2018 Reply

Leave a Reply