Quang Lê, Y Phụng hát show tại chùa Điều Ngự – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiao thừa Ất Mùi 2015, chùa Điều Ngự. Giao thừa Ất Mùi 2015, chùa Điều Ngự.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply