Hà Thanh Xuân – Tuyển Tập Những Bài Thánh Ca Hay Nhất – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLIST: 1. 0:00 Lắng nghe lời Chúa 2. 6:25 Chúa không lầm 3. 11:07 Trông Cậy Chúa 4. 16:48 Cầu Cho Cha Mẹ 2 5. 22:08 Hãy trở về 6. 26:57 Chúa là con …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply