Băng nhạc Chế Linh trước năm 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBăng nhạc Chế Linh trước năm 1975 00:00 Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người 05:06 Tôi Vẫn Nhớ 11:48 Ba Lần Mẹ Khóc 17:31 Đêm Mưa Tưởng Nhớ 21:50 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Bay Le November 9, 2018 Reply
  2. TRUNG DO THANH November 9, 2018 Reply
  3. Sang Nguyễn Tấn November 9, 2018 Reply
  4. Yến Lương Hải November 9, 2018 Reply

Leave a Reply