#TFBOYS ghi hình chương trình mừng Quốc Khánh đài CCTV |19.9.2018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThời gian: 19.9.2018 Khách mời: TFBOYS Địa điểm: Bắc Kinh Vì là chương trình mừng Quốc Khánh nên chắc 1/10 sẽ chiếu trên CCTV ^^ Kênh mới của mị: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

50 Comments

 1. 王俊凯 November 8, 2018 Reply
 2. Lan Nguyễn Thị November 8, 2018 Reply
 3. Phong Mai November 8, 2018 Reply
 4. Linh Giang November 8, 2018 Reply
 5. Karry Vương November 8, 2018 Reply
 6. Bi TBG November 8, 2018 Reply
 7. 叶草四 November 8, 2018 Reply
 8. Jenny_ 7740 November 8, 2018 Reply
 9. Hieu Pham quang November 8, 2018 Reply
 10. Chi Khuất November 8, 2018 Reply
 11. Thiên Tiểu November 8, 2018 Reply
 12. mini mimi November 8, 2018 Reply
 13. hoa thiên cốt November 8, 2018 Reply
 14. Hạnh Nguyễn November 8, 2018 Reply
 15. Trúc Quỳnh Lâm November 8, 2018 Reply
 16. Trịnh Thuyền November 8, 2018 Reply
 17. an nhi Nguyễn An nhi November 8, 2018 Reply
 18. Quỳnh Như November 8, 2018 Reply
 19. thongke thaithuytb November 8, 2018 Reply
 20. Song Tử channel November 8, 2018 Reply
 21. TFBOYS -Mw/ML November 8, 2018 Reply
 22. Tiểu Bàng Giải November 8, 2018 Reply
 23. Ngọc Linh Trần November 8, 2018 Reply
 24. Thúy maithi November 8, 2018 Reply
 25. Đào Mai November 8, 2018 Reply
 26. tiểu kết trần November 8, 2018 Reply
 27. TDT&ARMY 2k7 ] November 8, 2018 Reply
 28. Yến Lùn Chanel November 8, 2018 Reply
 29. Chinh La November 8, 2018 Reply
 30. Nga Pham November 8, 2018 Reply
 31. Redrose Yongirlredrose November 8, 2018 Reply
 32. Duong Duong November 8, 2018 Reply
 33. phuong anh nguyen November 8, 2018 Reply
 34. Moonlight Jackson Yee November 8, 2018 Reply
 35. Thoa Nguyen November 8, 2018 Reply
 36. Ngân Nguyễn November 8, 2018 Reply
 37. basma dahdou November 8, 2018 Reply
 38. 漆原李 November 8, 2018 Reply
 39. Trang Phạm November 8, 2018 Reply
 40. Tiểu Hạc Nhi November 8, 2018 Reply
 41. Cao uyên November 8, 2018 Reply
 42. Thy Thy November 8, 2018 Reply
 43. Anh Anh Mai November 8, 2018 Reply
 44. tui là cỏ November 8, 2018 Reply
 45. Slime TFBOYS November 8, 2018 Reply
 46. 준김 남 November 8, 2018 Reply
 47. Hói Hói November 8, 2018 Reply

Leave a Reply