Thương về miền trung(Quang Lê) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê hát bài này hay nhất trong các bài “Thương về miền trung”

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

33 Comments

 1. CONG PHAM November 7, 2018 Reply
 2. Tan Cao November 7, 2018 Reply
 3. mai hoa November 7, 2018 Reply
 4. Hiền Nguyễn November 7, 2018 Reply
 5. Dai Phan November 7, 2018 Reply
 6. thong thong nguyen November 7, 2018 Reply
 7. Thuc Chinh November 7, 2018 Reply
 8. Chinh Nguyen November 7, 2018 Reply
 9. Hoang Lu November 7, 2018 Reply
 10. Nhàn Nguyễn November 7, 2018 Reply
 11. Phan Cường November 7, 2018 Reply
 12. Y Le November 7, 2018 Reply
 13. tu huongtu November 7, 2018 Reply
 14. Tony Tèo November 7, 2018 Reply
 15. Khac Nong November 7, 2018 Reply
 16. Duc Pham November 7, 2018 Reply
 17. Lan Phạm November 7, 2018 Reply
 18. ha tran November 7, 2018 Reply
 19. TRAN HA November 7, 2018 Reply
 20. TRAN HA November 7, 2018 Reply
 21. Le Dam Nguyen November 7, 2018 Reply
 22. Son Tran November 7, 2018 Reply
 23. thanh thanh November 7, 2018 Reply
 24. Tiến 96 November 7, 2018 Reply
 25. Quan Tran Huu November 7, 2018 Reply
 26. Hoanganh Hua November 7, 2018 Reply
 27. hung nguyen November 7, 2018 Reply
 28. Thế Lộc Đặng November 7, 2018 Reply
 29. Hậu Nghệ November 7, 2018 Reply
 30. bao nguyen November 7, 2018 Reply
 31. Tuan Pham November 7, 2018 Reply
 32. Miêu Trần November 7, 2018 Reply
 33. THUCSVN1 November 7, 2018 Reply

Leave a Reply