Lk Tàu Đêm Năm Cũ, Đò Chiều | NS Trúc Phương | Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Asia 48 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMời các bạn lắng nghe một liên khúc gồm hai ca khúc Tàu Đêm Năm Cũ Đò Chiều Nhạc sĩ: Trúc Phương Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền Trung tâm Asia là một.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Huy Nguyễn Gia November 7, 2018 Reply
 2. The Anh Do November 7, 2018 Reply
 3. CaoCuong PhamVo November 7, 2018 Reply
 4. Doca Nguyen November 7, 2018 Reply
 5. Luan Nguyen November 7, 2018 Reply
 6. quy le November 7, 2018 Reply
 7. Châu Trần November 7, 2018 Reply
 8. phi nguyen lêphinguyn November 7, 2018 Reply
 9. Mol Nguyễn November 7, 2018 Reply
 10. Haruko Lane November 7, 2018 Reply
 11. toan huynh November 7, 2018 Reply
 12. hau tran November 7, 2018 Reply
 13. Thanh Phạm November 7, 2018 Reply
 14. bi Nguyen Nguyen November 7, 2018 Reply
 15. Nguyen Quang Tuan November 7, 2018 Reply
 16. Vinh Nguyễn November 7, 2018 Reply
 17. Su Nguyen November 7, 2018 Reply
 18. Kadik Pon November 7, 2018 Reply
 19. Ket Nguyen November 7, 2018 Reply
 20. Xưa Nhạc November 7, 2018 Reply
 21. Toa Cong November 7, 2018 Reply
 22. Đông Hữu November 7, 2018 Reply
 23. CHARMAINE HOANG November 7, 2018 Reply
 24. Le Quoc Trung November 7, 2018 Reply
 25. Hương Đỗ November 7, 2018 Reply
 26. Quyên Trần November 7, 2018 Reply
 27. Kuong Fam November 7, 2018 Reply
 28. Cuong Nguyen November 7, 2018 Reply
 29. Duc Nguyen Huy November 7, 2018 Reply

Leave a Reply