Quang Lê – Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 2) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê – Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 2) 1. Hương Giang Còn Tôi Chờ (Châu Kỳ) 2. Tình Lúa Duyên Trăng (Hoài An, Hồ Đình Phương) 4:12 hát …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. Kem Xôi November 5, 2018 Reply
 2. Thao Crazy November 5, 2018 Reply
 3. Hien le thu November 5, 2018 Reply
 4. Minh Phạm November 5, 2018 Reply
 5. CONG PHAM November 5, 2018 Reply
 6. đức phạm November 5, 2018 Reply
 7. Hà Hoàng November 5, 2018 Reply
 8. Vanna White November 5, 2018 Reply
 9. Nam Phan Thanh November 5, 2018 Reply
 10. Tina Vo November 5, 2018 Reply
 11. Tina Vo November 5, 2018 Reply
 12. nga pham November 5, 2018 Reply
 13. Lan Ta November 5, 2018 Reply
 14. Thủy Bùi November 5, 2018 Reply
 15. xpeco1304x November 5, 2018 Reply
 16. Ngọc Bích November 5, 2018 Reply
 17. Ngọc Bích November 5, 2018 Reply
 18. Hoang Tu Nguyen November 5, 2018 Reply
 19. kha vo November 5, 2018 Reply
 20. Duong Huynh November 5, 2018 Reply
 21. The Pham November 5, 2018 Reply
 22. xpeco1304x November 5, 2018 Reply
 23. Ch F November 5, 2018 Reply
 24. Vu Hoang November 5, 2018 Reply
 25. quang duy November 5, 2018 Reply
 26. Hoàng Nhung November 5, 2018 Reply
 27. Sang Bendtner Gamer November 5, 2018 Reply
 28. Thịnh Trần Toàn November 5, 2018 Reply
 29. Tran Tuan November 5, 2018 Reply
 30. Pham Thiep November 5, 2018 Reply
 31. Tran Tuan November 5, 2018 Reply
 32. Tran Tuan November 5, 2018 Reply
 33. Nhan Nguyen November 5, 2018 Reply
 34. nhieu vuthi November 5, 2018 Reply
 35. Liliane Tran November 5, 2018 Reply
 36. Ha Vu November 5, 2018 Reply

Leave a Reply