Con Chỉ Là Tạo Vật – Ca sĩ Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCon Chỉ Là Tạo Vật – Ca sĩ Quang Lê 1. Lạy Chúa , con chỉ là tạo vật, Chúa thật i a sáng giàu có gì mà dâng Chúa đâu, (có gì mà dâng Chúa đâu?) Vì trước…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Phong Tran November 5, 2018 Reply
  2. Ket Nguyen November 5, 2018 Reply
  3. cách minh November 5, 2018 Reply
  4. Channel Duyên November 5, 2018 Reply
  5. Khanh Hoang November 5, 2018 Reply
  6. Hoa Nguyen November 5, 2018 Reply
  7. Tho Nguyen November 5, 2018 Reply
  8. gullit thanh November 5, 2018 Reply
  9. Ngan Pham November 5, 2018 Reply

Leave a Reply