1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước Sáng tác: Phạm Duy Tiếng hát: Thế Sơn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Phuong Le November 5, 2018 Reply
  2. Huong Ng T November 5, 2018 Reply

Leave a Reply