TRĂM NĂM BÊN CŨ – TUẤN VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTRĂM NĂM BÊN CŨ – TUẤN VŨ. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận. Nguyên quán tại xã …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Thanh Duyen Doan November 4, 2018 Reply
  2. Hạt Chanh Lộn November 4, 2018 Reply

Leave a Reply